• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Data Name EX (Mail Order Type)

Data Name EX (Mail Order Type)

[Features]
· Large, easy to see data stamp that can stamp out the date, a name, and message all at once.
· Large dial allows for easily changing of the date every day.
· Stamp faces can be easily ordered online or via the included postcard.

(i)Caution

  • This product is a "mail order product" for which you will need to request a stamp face after purchase. Please send your request via the postcard included in the envelope. The cost of the stamp face is included in the product price.
Part Number
XGL-15S-MO
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFont Mass
(g)
Quantity
8 Day(s) Select from a total of 8 typefaces (Kaisho, Gyosho, Reisho, Koin, Mincho, Square Gothic, Round Gothic, Tensho)491 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Name seal Size(mm) 74.0 × 35.5 × 145 Height(mm) 145
Printing surface dimensions(mm) ø15.5 JAN Code 4974052589119 Trusco Code 771-0119
Quantity 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part XGL-15S-MO in the Data Name EX (Mail Order Type) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XGL-15S-MO ในชุด Data Name EX (Mail Order Type)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)