• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Electric Hoist Wire Ace E Series

Electric Hoist Wire Ace E Series

[Features]
· Easy‑to‑use, labor‑saving hoist. Utilizes strong ABS resin for ample durability while reducing weight.
[Applications]
· Fixes to ceilings for lifting/lowering only.

Part Number
E-1/2
E-1/4
E-1/7
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLoad Rating
(t)
Winding Speed
(m/min)
Winding Motor Capacity
(kW)
Trusco Code Mass
(kg)
Power Supply Amount Of Content
14 Day(s) 0.4950Hz:6/60Hz:7.250Hz:0.5/60Hz:0.6453-017937.5Three-Phase 200 V1 unit
1 Day(s) 0.2550Hz:8.3/60Hz:1050Hz:0.35/60Hz:0.42453-019530.5Three-Phase 200 V1 unit
1 Day(s) 0.1550Hz:10/60Hz:1250Hz:0.25/60Hz:0.3453-021730.5Three-Phase 200 V1 unit

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Hoist Standard lifting height(m) 6 Amount Of Content 1 unit

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)