• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Helmet SC-11FV RA

Helmet SC-11FV RA

Click this image to zoom it.

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Superior ventilation effect.
· Available in a variety of colors.
[Applications]
· For general work (excluding electrical work), and work in hot environments.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
4001211204
4001211205
4001211221
4001211233
4001211234
4001211301
Part NumberVolume DiscountDays to ShipColor Shock Absorbing Liner (KP) Quantity
(Piece)
JAN Code Size Mass
(g)
Specification 1
Quote WhiteNoneSuper white4979058567444Free (55-62 cm)375Japan National Certification Approved Product
Quote GreenNone-4979058567468Free (55-62 cm)375Japan National Certification Approved Product
Quote YellowNoneLemon Yellow4979058567451Free (55-62 cm)375Japan National Certification Approved Product
Quote BlueNoneBlue #24979058567482Free (55-62 cm)375Japan National Certification Approved Product
Quote BlueNoneBlue #54979058567956Free (55-62 cm)375Japan National Certification Approved Product
Quote YellowYes-4979058567499Free (55-62 cm)400Japan National Certification Approved Product

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model American Type Transparent Visor None Shield Surface / Slider Surface None
Vent Yes Material Quality FRP resin

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)