• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

Mat for Outdoors (Lon-Step Mat)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
3-1660-01
3-1660-02
3-1660-03
3-1660-04
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize
(mm)
Color Weight
(kg)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Material Amount Of Content
3 Day(s) 450X750X9GreenApproximately 1.1Indoor mat (Lon-step Mat) #3, green#3Surface: Nylon, Lining: PVC (Vinyl chloride resin)1 pc.
3 Day(s) 450X750X9GrayApproximately 1.1Indoor mat (Lon-step Mat) #3, gray#3Surface: Nylon, Lining: PVC (Vinyl chloride resin)1 pc.
4 Day(s) 600X900X9GreenApprox. 1.8Indoor mat (Lon-step Mat) #6, green#6Surface: Nylon, Lining: PVC (Vinyl chloride resin)1 pc.
4 Day(s) 600X900X9GrayApprox. 1.8Indoor mat (Lon-step Mat) #6, gray#6Surface: Nylon, Lining: PVC (Vinyl chloride resin)1 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Front Door Mat Shape Sheet Type Specifications Flame-proof performance registration no. EO.790117
Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)