• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Electro-Conductive Resin Dolly Gran Cart

Electro-Conductive Resin Dolly Gran Cart
  • On Sale Till 31/12/2018

[Features]
· A surface resistance value of about 105 Ω makes this product very convenient for moving large-size precision equipment.

Part Number

Configured Part Number is shown.

TP-D715

Part Number
TP-D715
Part NumberVolume DiscountDays to ShipMass
(g)
Specifications Load Platform Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content
Quote 8200(8.2kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachConductive PP ResinSteelElectrically Conductive Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Dolly Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastic
Anti-static countermeasures Available Main body: option Main Body Length(mm) 718
Width(mm) 468 Height(mm) 170 Caster Diameter(mm) 100
Compatible Stopper TP-700FB Trusco Code 489-3344 Amount Of Content 1 unit

Please check the type/dimensions/specifications of the part TP-D715 in the Electro-Conductive Resin Dolly Gran Cart series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)