• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

TIN Coating Cobalt Straight Drill

TIN Coating Cobalt Straight Drill

TiN coating gives excellent wear resistance and solvent resistance for higher efficiency and long life drilling.

Part Number
G-COSD-1
G-COSD-1.01
G-COSD-1.02
G-COSD-1.03
G-COSD-1.04
G-COSD-1.05
G-COSD-1.06
G-COSD-1.07
G-COSD-1.08
G-COSD-1.09
G-COSD-1.1
G-COSD-1.2
G-COSD-1.3
G-COSD-1.4
G-COSD-1.5
G-COSD-1.6
G-COSD-1.7
G-COSD-1.8
G-COSD-1.9
G-COSD-1.11
G-COSD-1.12
G-COSD-1.13
G-COSD-1.14
G-COSD-1.15
G-COSD-1.16
G-COSD-1.17
G-COSD-1.18
G-COSD-1.19
G-COSD-1.21
G-COSD-1.22
G-COSD-1.23
G-COSD-1.24
G-COSD-1.25
G-COSD-1.26
G-COSD-1.27
G-COSD-1.28
G-COSD-1.29
G-COSD-1.31
G-COSD-1.32
G-COSD-1.33
G-COSD-1.34
G-COSD-1.35
G-COSD-1.36
G-COSD-1.37
G-COSD-1.38
G-COSD-1.39
G-COSD-1.41
G-COSD-1.42
G-COSD-1.43
G-COSD-1.44
G-COSD-1.45
G-COSD-1.46
G-COSD-1.47
G-COSD-1.48
G-COSD-1.49
G-COSD-1.51
G-COSD-1.52
G-COSD-1.53
G-COSD-1.54
G-COSD-1.55
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole Diameter (Drilling Diameter) D
(mm)
Groove Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
4 Day(s) or more 11234
4 Day(s) or more 1.011336
4 Day(s) or more 1.021336
4 Day(s) or more 1.031336
4 Day(s) or more 1.041336
4 Day(s) or more 1.051336
4 Day(s) or more 1.061336
4 Day(s) or more 1.071336
4 Day(s) or more 1.081336
4 Day(s) or more 1.091336
4 Day(s) or more 1.11336
4 Day(s) or more 1.21438
4 Day(s) or more 1.31438
4 Day(s) or more 1.41540
4 Day(s) or more 1.51540
4 Day(s) or more 1.61643
4 Day(s) or more 1.71643
4 Day(s) or more 1.81846
4 Day(s) or more 1.91846
4 Day(s) or more 1.111438
4 Day(s) or more 1.121438
4 Day(s) or more 1.131438
4 Day(s) or more 1.141438
4 Day(s) or more 1.151438
4 Day(s) or more 1.161438
4 Day(s) or more 1.171438
4 Day(s) or more 1.181438
4 Day(s) or more 1.191438
4 Day(s) or more 1.211438
4 Day(s) or more 1.221438
4 Day(s) or more 1.231438
4 Day(s) or more 1.241438
4 Day(s) or more 1.251438
4 Day(s) or more 1.261438
4 Day(s) or more 1.271438
4 Day(s) or more 1.281438
4 Day(s) or more 1.291438
4 Day(s) or more 1.311540
4 Day(s) or more 1.321540
4 Day(s) or more 1.331540
4 Day(s) or more 1.341540
4 Day(s) or more 1.351540
4 Day(s) or more 1.361540
4 Day(s) or more 1.371540
4 Day(s) or more 1.381540
4 Day(s) or more 1.391540
4 Day(s) or more 1.411540
4 Day(s) or more 1.421540
4 Day(s) or more 1.431540
4 Day(s) or more 1.441540
4 Day(s) or more 1.451540
4 Day(s) or more 1.461540
4 Day(s) or more 1.471540
4 Day(s) or more 1.481540
4 Day(s) or more 1.491540
4 Day(s) or more 1.511643
4 Day(s) or more 1.521643
4 Day(s) or more 1.531643
4 Day(s) or more 1.541643
4 Day(s) or more 1.551643

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Coating Presence Included Coating Type TiN
Oil-Hole Presence None

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)