• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Milling Insert For CoroMill 490

Part Number
490R-140408E-CB50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWeight
(kg)
8 Day(s) or more 0.008

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape (initial letter of model number) Other Clearance angle 16° work material Cast Iron / High Hardness Material
Available corners 1 Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 14 Tip Thickness S(mm) 3.9
Detailed Material CB50 Tip hand (right or left) Right handed Tip Size 14
Machining State Medium Dimension L(mm) 14 LE(mm) 2.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part 490R-140408E-CB50 in the Milling Insert For CoroMill 490 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 490R-140408E-CB50 ในชุด Milling Insert For CoroMill 490

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)