• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Wide-Mouthed Brown Reagent Bottle with Air Tight Lid and Capacity of 30 mL to 120 mL

Wide-Mouthed Brown Reagent Bottle with Air Tight Lid and Capacity of 30 mL to 120 mL

A brown standard-quality-glass reagent bottle with a wide opening.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
0785-05-05-62
0785-05-05-63
Part NumberVolume DiscountDays to ShipCapacity Shell Diameter x Overall Height
(mm)
TGK Code Diameter of Stopper
(mm)
Bottom Diameter
(mm)
Mouth Inner Diameter at the Top
(mm)
Lower Aperture
(mm)
Height up to Shoulder
(mm)
Amount Of Content
Quote 60ml45X90078505056237442422521 pc.
5 Day(s) or more 120ml55X101078505056353533431651 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Reagent Bottles Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)