• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNMG15○○ "for Rough Cutting"

Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNMG15○○ "for Rough Cutting"

[Specifications]
· Shape: D (55° Rhombus)
· Number of Available Corners: 4
· Rake Angle: Negative
· Handedness: No handedness
[Applications]
· Machining Applications: For Outer Diameter / Inner Diameter
· Breaker Application: Medium Cutting

Part Number
DNMG150404-CA4120
DNMG150404-CA4505
DNMG150404-CA4515
DNMG150404-CA510
DNMG150404-CA515
DNMG150404-CA525
DNMG150404-CA530
DNMG150404-CA5505
DNMG150404-CA5515
DNMG150404-CA5525
DNMG150404-PV90
DNMG150404-PV7010
DNMG150404-PV7025
DNMG150404-TN60
DNMG150404-TN6010
DNMG150404-TN6020
DNMG150408-CA4120
DNMG150408-CA4505
DNMG150408-CA4515
DNMG150408-CA510
DNMG150408-CA515
DNMG150408-CA525
DNMG150408-CA530
DNMG150408-CA5505
DNMG150408-CA5515
DNMG150408-CA5525
DNMG150408-CA5535
DNMG150408-PV90
DNMG150408-PV7010
DNMG150408-PV7025
DNMG150408-TN60
DNMG150408-TN6010
DNMG150408-TN6020
DNMG150412-CA4120
DNMG150412-CA4505
DNMG150412-CA4515
DNMG150412-CA5535
DNMG150604-CA4505
DNMG150604-CA4515
DNMG150608-CA4120
DNMG150608-CA4505
DNMG150608-CA4515
DNMG150608-CA515
DNMG150608-CA525
DNMG150608-CA5515
DNMG150608-CA5535
DNMG150608-PV7005
DNMG150612-CA4120
DNMG150612-CA515
DNMG150612-CA525
DNMG150612-CA5515
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งwork material Nose R Material
9 Day(s) or more Cast Iron0.40.4CA4120
5 Day(s) or more Cast Iron0.40.4CA4505
4 Day(s) or more Cast Iron0.40.4CA4515
5 Day(s) or more Steel0.40.4CA510
5 Day(s) or more Steel0.40.4CA515
5 Day(s) or more Steel0.40.4CA525
5 Day(s) or more Steel0.40.4CA530
5 Day(s) or more Steel0.40.4CA5505
5 Day(s) or more Steel0.40.4CA5515
5 Day(s) or more Steel0.40.4CA5525
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.40.4PV90
9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.40.4PV7010
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.40.4PV7025
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.40.4TN60
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.40.4TN6010
Quote Steel / Stainless Steel0.40.4TN6020
9 Day(s) or more Cast Iron0.80.8CA4120
5 Day(s) or more Cast Iron0.80.8CA4505
5 Day(s) or more Cast Iron0.80.8CA4515
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA510
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA515
3 Day(s) or more Steel0.80.8CA525
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA530
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA5505
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA5515
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA5525
3 Day(s) or more Steel0.80.8CA5535
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.80.8PV90
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.80.8PV7010
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.80.8PV7025
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.80.8TN60
Quote Steel / Stainless Steel0.80.8TN6010
Quote Steel / Stainless Steel0.80.8TN6020
9 Day(s) or more Cast Iron1.21.2CA4120
Quote Cast Iron1.21.2CA4505
5 Day(s) or more Cast Iron1.21.2CA4515
5 Day(s) or more Steel1.21.2CA5535
Quote Cast Iron0.40.4CA4505
Quote Cast Iron0.40.4CA4515
Quote Cast Iron0.80.8CA4120
Quote Cast Iron0.80.8CA4505
9 Day(s) or more Cast Iron0.80.8CA4515
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA515
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA525
5 Day(s) or more Steel0.80.8CA5515
Quote Steel0.80.8CA5535
5 Day(s) or more Cast Iron0.80.8PV7005
Quote Cast Iron1.21.2CA4120
5 Day(s) or more Steel1.21.2CA515
5 Day(s) or more Steel1.21.2CA525
5 Day(s) or more Steel1.21.2CA5515

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape D (55° Diamond) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Medium Cutting Rake angle Negative Selfishly No Preferred Hand

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)