• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNMG15○○GP "for Finishing"

Turning Insert Diamond 55°, Negative, with Hole, DNMG15○○GP "for Finishing"

[Specifications]
· Shape: D (55° Diamond)
· Number of Usable Corners: 4
· Rake Angle: Negative
· Handedness: No Handedness
[Applications]
· Machining Applications: For O.D., I.D.
· Breaker Applications: Finishing

Part Number
DNMG150402GP-CA510
DNMG150402GP-CA515
DNMG150402GP-CA525
DNMG150402GP-CA530
DNMG150402GP-CA5515
DNMG150402GP-CA5525
DNMG150402GP-PV90
DNMG150402GP-PV7010
DNMG150402GP-PV7025
DNMG150402GP-PV720
DNMG150402GP-TN60
DNMG150402GP-TN6010
DNMG150402GP-TN620
DNMG150404GP-CA510
DNMG150404GP-CA515
DNMG150404GP-CA525
DNMG150404GP-CA530
DNMG150404GP-CA5505
DNMG150404GP-CA5515
DNMG150404GP-CA5525
DNMG150404GP-PV90
DNMG150404GP-PV7010
DNMG150404GP-PV7025
DNMG150404GP-PV720
DNMG150404GP-TN60
DNMG150404GP-TN6010
DNMG150404GP-TN620
DNMG150408GP-CA510
DNMG150408GP-CA525
DNMG150408GP-CA530
DNMG150408GP-CA5515
DNMG150408GP-CA5525
DNMG150408GP-PV7010
DNMG150408GP-PV7025
DNMG150408GP-PV720
DNMG150408GP-TN60
DNMG150408GP-TN620
DNMG150602GP-PV7010
DNMG150604GP-PV7010
DNMG150604GP-TN6010
DNMG150608GP-PV7010
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งwork material Nose R Trusco Code Material
5 Day(s) or more Steel0.2-0.2CA510
9 Day(s) or more Steel0.2-0.2CA515
5 Day(s) or more Steel0.2-0.2CA525
5 Day(s) or more Steel0.2-0.2CA530
3 Day(s) or more Steel0.2-0.2CA5515
3 Day(s) or more Steel0.2-0.2CA5525
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.2-0.2PV90
9 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.2-0.2PV7010
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.2-0.2PV7025
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.2820-5517-PV720
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.2-0.2TN60
4 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.2-0.2TN6010
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.2820-5518-TN620
5 Day(s) or more Steel0.4-0.4CA510
5 Day(s) or more Steel0.4-0.4CA515
5 Day(s) or more Steel0.4-0.4CA525
9 Day(s) or more Steel0.4-0.4CA530
5 Day(s) or more Steel0.4-0.4CA5505
3 Day(s) or more Steel0.4-0.4CA5515
3 Day(s) or more Steel0.4-0.4CA5525
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4-0.4PV90
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4-0.4PV7010
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4-0.4PV7025
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4820-5519-PV720
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.4-0.4TN60
Quote Steel / Stainless Steel0.4-0.4TN6010
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.4820-5520-TN620
Quote Steel0.8-0.8CA510
5 Day(s) or more Steel0.8-0.8CA525
Quote Steel0.8-0.8CA530
3 Day(s) or more Steel0.8-0.8CA5515
3 Day(s) or more Steel0.8-0.8CA5525
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8-0.8PV7010
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8-0.8PV7025
3 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8820-5521-PV720
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron0.8-0.8TN60
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8820-5522-TN620
Quote Steel / Stainless Steel0.2-0.2PV7010
Quote Steel / Stainless Steel0.4-0.4PV7010
Quote Steel / Stainless Steel0.4-0.4TN6010
5 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8-0.8PV7010

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape D (55° Diamond) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 4
Breaker Use Finish Rake angle Negative Selfishly No Preferred Hand

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)