• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

MEISTER Tweezers 2G-SA Acid-Resistant Steel

Part Number

Configured Part Number is shown.

1-6996-01

Part Number
1-6996-01
Part NumberVolume DiscountDays to ShipFeatures Features 2 Amount Of Content
4 Day(s) The air holes are compact and have a slip-resistant effect.Since the tip is thin, it does not block the view.1 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Tweezers Tweezers Feature Meister Overall Length(mm) 115
Manufacturer Product Name MEISTER Tweezers 2G-SA Manufacturer Model 2G-SA JAN Code 4560111743969
Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6996-01 in the MEISTER Tweezers 2G-SA Acid-Resistant Steel series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)