• ขณะนี้การขอราคาและสั่งซื้อผ่านอีเมล/แฟกซ์อาจมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาระบบ (ท่านสามารถขอราคาและสั่งซื้อผ่าน WOS ได้ตามปกติ) ขออภัยในความไม่สะดวก
    Quote & Order via E-mail/Fax might delay due to system problem. (You still can request Quote & Order via WOS) Apologize for this inconvenience caused.

MEISTER Tweezers No.00 Titanium / Acid-Resistant Steel

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6-7905-02
6-7905-03
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSpecifications Manufacturer Product Name Manufacturer Model JAN Code Features Amount Of Content
3 Day(s) Made of TNFMEISTER Tweezers 00-TNF00-TNF4560111745697The tip is thick and suitable for work where force is required.1 pc.
3 Day(s) SA-MadeMEISTER Tweezers 00-SA00-SA4560111745703The tip is thick and suitable for work where force is required.1 pc.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Tweezers Tweezers Feature Meister Overall Length(mm) 115
Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)