• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Conical Beaker

Conical Beaker

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Has a narrow mouth with a conical lower section, making it unlikely to fall over and creating a shape favorable for mixing.
[Material]
· Material: Borosilicate Glass-1

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

 • 1 pc.
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Capacity(ml)

Refine byกรองตาม

 • 50
 • 100
 • 200
 • 300
 • 500
 • 1000
 • 2000
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

 • 71
 • 92
 • 112
 • 132
 • 146
 • 177
 • 230
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)

Refine byกรองตาม

 • 32/50
 • 39/59
 • 43/74
 • 47/85
 • 56/99
 • 76/115
 • 96/150
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Product Name

Refine byกรองตาม

 • Conical Beaker 1005-20006
 • Conical Beaker 1005-10006
 • Conical Beaker 1005-5006
 • Conical Beaker 1005-3006
 • Conical Beaker 1005-2006
 • Conical Beaker 1005-1006
 • Conical Beaker 1005-506
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Part Number

Refine byกรองตาม

 • 010050-200061A
 • 010050-100061A
 • 010050-50061A
 • 010050-30061A
 • 010050-20061A
 • 010050-10061A
 • 010050-5061A
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
 • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
 • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
50
71
32/50
Conical Beaker 1005-506
010050-5061A
3 Day(s)
-

Part Number : 1-7117-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Beaker/Measuring Cup
 • Capacity(ml)
  50
 • Material
  Borosilicate Glass
 • Height(mm)
  71
 • Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)
  32/50
 • Product Name
  Conical Beaker 1005-506
 • Part Number
  010050-5061A
1 pc.
100
92
39/59
Conical Beaker 1005-1006
010050-10061A
3 Day(s)
-

Part Number : 1-7117-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Beaker/Measuring Cup
 • Capacity(ml)
  100
 • Material
  Borosilicate Glass
 • Height(mm)
  92
 • Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)
  39/59
 • Product Name
  Conical Beaker 1005-1006
 • Part Number
  010050-10061A
1 pc.
200
112
43/74
Conical Beaker 1005-2006
010050-20061A
3 Day(s)
-

Part Number : 1-7117-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Beaker/Measuring Cup
 • Capacity(ml)
  200
 • Material
  Borosilicate Glass
 • Height(mm)
  112
 • Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)
  43/74
 • Product Name
  Conical Beaker 1005-2006
 • Part Number
  010050-20061A
1 pc.
300
132
47/85
Conical Beaker 1005-3006
010050-30061A
3 Day(s)
-

Part Number : 1-7117-04
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Beaker/Measuring Cup
 • Capacity(ml)
  300
 • Material
  Borosilicate Glass
 • Height(mm)
  132
 • Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)
  47/85
 • Product Name
  Conical Beaker 1005-3006
 • Part Number
  010050-30061A
1 pc.
500
146
56/99
Conical Beaker 1005-5006
010050-50061A
3 Day(s)
-

Part Number : 1-7117-05
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Beaker/Measuring Cup
 • Capacity(ml)
  500
 • Material
  Borosilicate Glass
 • Height(mm)
  146
 • Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)
  56/99
 • Product Name
  Conical Beaker 1005-5006
 • Part Number
  010050-50061A
1 pc.
1000
177
76/115
Conical Beaker 1005-10006
010050-100061A
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7117-06
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Beaker/Measuring Cup
 • Capacity(ml)
  1000
 • Material
  Borosilicate Glass
 • Height(mm)
  177
 • Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)
  76/115
 • Product Name
  Conical Beaker 1005-10006
 • Part Number
  010050-100061A
1 pc.
2000
230
96/150
Conical Beaker 1005-20006
010050-200061A
3 Day(s) or more
-

Part Number : 1-7117-07
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Beaker/Measuring Cup
 • Capacity(ml)
  2000
 • Material
  Borosilicate Glass
 • Height(mm)
  230
 • Minimum / Maximum outer diameter(φ mm)
  96/150
 • Product Name
  Conical Beaker 1005-20006
 • Part Number
  010050-200061A

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

 1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)