• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Wash Bottle with Label, Label: Acetone, Isopropanol, Ethanol, Plain

Wash Bottle with Label, Label: Acetone, Isopropanol, Ethanol, Plain

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s)

Color coded labels prevent erroneous use. The liquid can be dispensed even if it is upside down.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

 • 1 pc.
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

 • Labeled Washing Bottle 800100615
 • Labeled Washing Bottle 800100616
 • Labeled Washing Bottle 800100617
 • Labeled Washing Bottle 800100618
 • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

 • 4560111741521
 • 4560111741538
 • 4560111741545
 • 4560111741552
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

 • 800100615
 • 800100616
 • 800100617
 • 800100618
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Label

Refine byกรองตาม

 • Acetone
 • Ethanol
 • Isopropanol
 • Plain
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
 • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

 • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
 • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
 • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Labeled Washing Bottle 800100615
4560111741521
800100615
Acetone
3 Day(s)
-

Part Number : 1-6974-31
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Washing bottle
 • Capacity
  500ml
 • Manufacturer Product Name
  Labeled Washing Bottle 800100615
 • JAN Code
  4560111741521
 • Manufacturer Model Number
  800100615
 • Label
  Acetone
 • Features
  Color coded labels prevent erroneous use. The liquid can be dispensed even if it is upside down.
 • Footnotes
  It is for temporary use and not suitable for long-term storage.
 • Main Body Material
  LDPE (Low Density Polyethylene)
 • Lid Material
  PP (Polypropylene)
 • Nozzle Material
  PP (Polypropylene)
1 pc.
Labeled Washing Bottle 800100616
4560111741538
800100616
Isopropanol
3 Day(s)
-

Part Number : 1-6974-32
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Washing bottle
 • Capacity
  500ml
 • Manufacturer Product Name
  Labeled Washing Bottle 800100616
 • JAN Code
  4560111741538
 • Manufacturer Model Number
  800100616
 • Label
  Isopropanol
 • Features
  Color coded labels prevent erroneous use. The liquid can be dispensed even if it is upside down.
 • Footnotes
  -
 • Main Body Material
  LDPE (Low Density Polyethylene)
 • Lid Material
  PP (Polypropylene)
 • Nozzle Material
  PP (Polypropylene)
1 pc.
Labeled Washing Bottle 800100617
4560111741545
800100617
Ethanol
3 Day(s)
-

Part Number : 1-6974-33
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Washing bottle
 • Capacity
  500ml
 • Manufacturer Product Name
  Labeled Washing Bottle 800100617
 • JAN Code
  4560111741545
 • Manufacturer Model Number
  800100617
 • Label
  Ethanol
 • Features
  Color coded labels prevent erroneous use. The liquid can be dispensed even if it is upside down.
 • Footnotes
  -
 • Main Body Material
  LDPE (Low Density Polyethylene)
 • Lid Material
  PP (Polypropylene)
 • Nozzle Material
  PP (Polypropylene)
1 pc.
Labeled Washing Bottle 800100618
4560111741552
800100618
Plain
3 Day(s)
-

Part Number : 1-6974-34
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

 • Product Type
  Washing bottle
 • Capacity
  500ml
 • Manufacturer Product Name
  Labeled Washing Bottle 800100618
 • JAN Code
  4560111741552
 • Manufacturer Model Number
  800100618
 • Label
  Plain
 • Features
  Color coded labels prevent erroneous use. The liquid can be dispensed even if it is upside down.
 • Footnotes
  -
 • Main Body Material
  LDPE (Low Density Polyethylene)
 • Lid Material
  PP (Polypropylene)
 • Nozzle Material
  PP (Polypropylene)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

 1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)