• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Aqua Drill EX Flat Regular AQDEXZR

Aqua Drill EX Flat Regular AQDEXZR

180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
· Flat drill for 4D boring depth with excellent drilling performance.
· A centering hole or guide hole is required.
[Applications]
· Countersinking on inclined surfaces and correction of eccentric bores.
· Multifunctional drill that can be used for a wide range of applications, such as thin plate burrless processing, etc.

PDF

 
Part Number
AQDEXZR0300
AQDEXZR0310
AQDEXZR0320
AQDEXZR0330
AQDEXZR0340
AQDEXZR0350
AQDEXZR0360
AQDEXZR0370
AQDEXZR0380
AQDEXZR0390
AQDEXZR0400
AQDEXZR0410
AQDEXZR0420
AQDEXZR0430
AQDEXZR0440
AQDEXZR0450
AQDEXZR0460
AQDEXZR0470
AQDEXZR0480
AQDEXZR0490
AQDEXZR0500
AQDEXZR0510
AQDEXZR0520
AQDEXZR0530
AQDEXZR0540
AQDEXZR0550
AQDEXZR0560
AQDEXZR0570
AQDEXZR0580
AQDEXZR0590
AQDEXZR0600
AQDEXZR0610
AQDEXZR0620
AQDEXZR0630
AQDEXZR0640
AQDEXZR0650
AQDEXZR0660
AQDEXZR0670
AQDEXZR0680
AQDEXZR0690
AQDEXZR0700
AQDEXZR0710
AQDEXZR0720
AQDEXZR0730
AQDEXZR0740
AQDEXZR0750
AQDEXZR0760
AQDEXZR0770
AQDEXZR0780
AQDEXZR0790
AQDEXZR0800
AQDEXZR0810
AQDEXZR0820
AQDEXZR0830
AQDEXZR0840
AQDEXZR0850
AQDEXZR0860
AQDEXZR0870
AQDEXZR0880
AQDEXZR0890
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDiameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Torsional Angle
(°)
Coating Details tip angle
(Degree)
3 Day(s) or more 31960620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 3.12160620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 3.22160620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 3.32160620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 3.42360620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 3.52360620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 3.62360620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 3.72560620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 3.82560620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 3.92560620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 42560620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.12770620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.22770620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.32770620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.42970620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.52970620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.62970620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.73170620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.83170620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 4.93170620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 53270620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 5.13470620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 5.23470620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 5.33470620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 5.43670620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 5.53670620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 5.63670620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 5.73870620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 5.83870620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 5.93870620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 63870620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
Quote 6.14085620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 6.24085620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 6.34085620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 6.44285620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 6.54285620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 6.64285620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 6.74485620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 6.84485620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
Quote 6.94485620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 74690620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.14690620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.24690620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
Quote 7.34690620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.44890620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.54890620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.64890620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.75190620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.85190620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 7.95190620Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 851100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 8.152100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
Quote 8.252100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 8.352100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 8.454100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 8.554100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
4 Day(s) or more 8.654100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 8.756100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 8.856100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°
3 Day(s) or more 8.956100820Aqua EX (AlCrTi Film + Lubricating Film)180°

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type Other

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)