• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
  According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Anvil Vise

Anvil Vise

Can be freely mounted to or removed from work tables, with a mounting screw. This affixing tool clamps forcefully and sustainedly, making it ideal for affixing workpieces.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
TV-11
TV-12
TV-13
TV-14
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more
2 Day(s) or more
2 Day(s) or more
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

 1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

 • Rotary Bench Vise
  Rotary Bench Vise

  TRUSCO

  Days to Shipวันจัดส่ง : Same day

 • Hobby Vise (Bench Vise)
  Hobby Vise (Bench Vise)

  NABEYA

  Days to Shipวันจัดส่ง : 2 Day(s) or more

 • Bench Vises
  Bench Vises

  ENGINEER

  Days to Shipวันจัดส่ง : 2 Day(s) or more

 • Bench Vises
  Bench Vises

  M & M

  Days to Shipวันจัดส่ง : 2 Day(s) or more

 • Engineer's Vise
  Engineer's Vise

  NABEYA

  Days to Shipวันจัดส่ง : Same day or more

 • Compact Vise
  Compact Vise

  TRUSCO

  Days to Shipวันจัดส่ง : Same day

 • Mini Vise
  Mini Vise

  HOZAN

  Days to Shipวันจัดส่ง : Same day

 • JIS Vise
  JIS Vise

  NABEYA

  Days to Shipวันจัดส่ง : 2 Day(s) or more

 • Home Vise
  Home Vise

  M & M

  Days to Shipวันจัดส่ง : 2 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)