• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Anvil Vise

Anvil Vise

Can be freely mounted to or removed from work tables, with a mounting screw. This affixing tool clamps forcefully and sustainedly, making it ideal for affixing workpieces.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TV-11
TV-12
TV-13
TV-14
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
2 Day(s) or more
2 Day(s) or more
2 Day(s) or more
2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)