• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

PXDZ Phoenix Head Interchangeable Drill PXD Head 3D Type

PXDZ Phoenix Head Interchangeable Drill PXD Head 3D Type

[Specifications]
· Shape: Holder
· Coating: WDI

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
PXDZ140-3D-113.5-16
PXDZ145-3D-115.5-16
PXDZ150-3D-119.5-20
PXDZ160-3D-123.5-20
PXDZ170-3D-128.5-20
PXDZ180-3D-138.5-25
PXDZ190-3D-142.5-25
PXDZ200-3D-146.5-25
PXDZ210-3D-154.5-32
PXDZ220-3D-158.5-32
PXDZ230-3D-162.5-32
PXDZ240-3D-167.5-32
PXDZ250-3D-170.5-32
Part NumberVolume DiscountDays to ShipGroove Length (ℓ)
(mm)
Tool No. Coating Details
6 Day(s) or more 63.47831015WDI coated
6 Day(s) or more 65.57831016WDI coated
6 Day(s) or more 67.17831017WDI coated
6 Day(s) or more 71.77831018WDI coated
6 Day(s) or more 76.87831019WDI coated
6 Day(s) or more 81.47831020WDI coated
Quote 85.47831021WDI coated
6 Day(s) or more 90.17831022WDI coated
5 Day(s) or more 94.77831023WDI coated
Quote 98.87831024WDI coated
6 Day(s) or more 103.47831025WDI coated
6 Day(s) or more 108.47831026WDI coated
5 Day(s) or more 1127831027WDI coated

Loading...

  1. 1

Basic Information

Coating Presence Included Coating Type Others

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)