• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Long Blade End Mill KSEL-2

Part Number
KSEL-201003
KSEL-201004
KSEL-201005
KSEL-201006
KSEL-201007
KSEL-201008
KSEL-201010
KSEL-201012
KSEL-201015
KSEL-201505
KSEL-201510
KSEL-201515
KSEL-201520
KSEL-202006
KSEL-202010
KSEL-202015
KSEL-202020
KSEL-202025
KSEL-202510
KSEL-202520
KSEL-202525
KSEL-202530
KSEL-203015
KSEL-203020
KSEL-203030
KSEL-203040
KSEL-203520
KSEL-203530
KSEL-203540
KSEL-203545
KSEL-204020
KSEL-204030
KSEL-204040
KSEL-204050
KSEL-204520
KSEL-204530
KSEL-204540
KSEL-204550
KSEL-204560
KSEL-205015
KSEL-205020
KSEL-205025
KSEL-205030
KSEL-205035
KSEL-205040
KSEL-205050
KSEL-205060
KSEL-205520
KSEL-205530
KSEL-205540
KSEL-205550
KSEL-205560
KSEL-206030
KSEL-206040
KSEL-206050
KSEL-206060
KSEL-206530
KSEL-206545
KSEL-206560
KSEL-206570
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance Torsion Angle details Material
4 Day(s) or more 0.10.33400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.10.43400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.10.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.10.63400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.10.73400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.10.83400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.113400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.11.23400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.11.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.150.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.1513400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.151.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.1523400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.20.63400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.213400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
3 Day(s) or more 0.21.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.223400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.22.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.2513400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.2523400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.252.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.2533400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.31.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.323400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.333400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.343400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.3523400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.3533400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.3543400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.3553400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.423400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.433400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.443400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.453400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.4523400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.4533400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.4543400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.4553400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.4563400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.51.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.523400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.52.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.533400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.53.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.543400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.553400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.563400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.5523400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.5533400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.5543400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.5553400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.5563400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.633400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.643400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.653400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.663400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
Same day 0.6533400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.654.53400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.6563400~-0.0130°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.6573400~-0.0130°Ultrafine particle alloys

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Quenched and tempered steel / Aluminum Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts / Countersinking Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)