• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Center V End Mill (with Rounded Tip) KSVRA-2

Part Number
KSVRA-206010010
KSVRA-206010015
KSVRA-206010020
KSVRA-206010025
KSVRA-206010030
KSVRA-206015010
KSVRA-206015015
KSVRA-206015020
KSVRA-206015025
KSVRA-206015030
KSVRA-206020010
KSVRA-206020015
KSVRA-206020020
KSVRA-206020025
KSVRA-206020030
KSVRA-206020040
KSVRA-206020050
KSVRA-206030010
KSVRA-206030015
KSVRA-206030020
KSVRA-206030025
KSVRA-206030030
KSVRA-206030040
KSVRA-206030050
KSVRA-206030075
KSVRA-206030100
KSVRA-206060010
KSVRA-206060015
KSVRA-206060020
KSVRA-206060025
KSVRA-206060030
KSVRA-206060040
KSVRA-206060050
KSVRA-206060075
KSVRA-206060100
KSVRA-206060125
KSVRA-206060150
KSVRA-206060175
KSVRA-206060200
KSVRA-209010010
KSVRA-209010015
KSVRA-209010020
KSVRA-209010025
KSVRA-209010030
KSVRA-209015010
KSVRA-209015015
KSVRA-209015020
KSVRA-209015025
KSVRA-209015030
KSVRA-209020010
KSVRA-209020015
KSVRA-209020020
KSVRA-209020025
KSVRA-209020030
KSVRA-209020040
KSVRA-209020050
KSVRA-209030010
KSVRA-209030015
KSVRA-209030020
KSVRA-209030025
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application tip angle θ Tip R Blade diameter tolerance Handle diameter tolerance Torsion Angle details Material
4 Day(s) or more 12450Side60°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side60°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side60°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side60°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side60°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side60°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side60°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side60°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side60°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side60°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side60°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side60°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side60°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side60°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side60°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side60°0.40~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side60°0.50~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.40~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.50~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°0.750~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side60°10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.40~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.50~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°0.750~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°1.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°1.50~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°1.750~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 6 12660Side60°20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.40~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24450Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.50~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36650Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking90°0.250~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)