• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Carbide Center V End Mill KSV-2

Carbide Center V End Mill KSV-2

Tip angles 30°, 45°, 60°, 70°, 80°, 90°, and 120° with small sizes (φ0.5 to φ6) are available.

PDF

Part Number
KSV-212005
KSV-212006
KSV-212007
KSV-212008
KSV-212009
KSV-212010
KSV-212011
KSV-212012
KSV-212013
KSV-212014
KSV-212015
KSV-212016
KSV-212017
KSV-212018
KSV-212019
KSV-212020
KSV-212021
KSV-212022
KSV-212023
KSV-212024
KSV-212025
KSV-212026
KSV-212027
KSV-212028
KSV-212029
KSV-212030
KSV-212035
KSV-212040
KSV-212045
KSV-212050
KSV-212055
KSV-212060
KSV-23005
KSV-23010
KSV-23015
KSV-23020
KSV-23025
KSV-23030
KSV-23040
KSV-23050
KSV-23060
KSV-24505
KSV-24510
KSV-24515
KSV-24520
KSV-24525
KSV-24530
KSV-24540
KSV-24550
KSV-24560
KSV-26005
KSV-26006
KSV-26007
KSV-26008
KSV-26009
KSV-26010
KSV-26011
KSV-26012
KSV-26013
KSV-26014
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application tip angle θ Tip flat diameter Blade diameter tolerance Handle diameter tolerance Torsion Angle details Material
4 Day(s) or more 0.51340Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.61.2340Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.71.4340Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.81.6340Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.92340Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.12.5445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.22.5445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.33445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.43445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.63.5445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.73.5445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.84445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.94445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.14.5445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.24.5445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.35445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.45445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.55445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.66445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.76445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.86445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.96445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36445Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 3.57650Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 48650Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 4.59650Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 510660Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 5.511660Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 612660Side / Groove / Plunging (Z feed) / Countersinking120°0.30~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.51340Side30°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12445Side30°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53445Side30°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24445Side30°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.55445Side30°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36445Side30°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 48660Side30°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 510670Side30°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 612670Side30°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.51340Side45°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12445Side45°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.53445Side45°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 24445Side45°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 2.55445Side45°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 36445Side45°0.10~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 48660Side45°0.150~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 510670Side45°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 612670Side45°0.20~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.51340Side60°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.61.2340Side60°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.71.4340Side60°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.81.6340Side60°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 0.92340Side60°0.060~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 12445Side60°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.12.5445Side60°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.22.5445Side60°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.33445Side60°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys
4 Day(s) or more 1.43445Side60°0.080~-0.010~-0.00830°Ultrafine particle alloys

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2 Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)