• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Inner Diameter Measuring Instrument, Replacement Washer

Part Number
204355
205457
205458
205461
205462
205463
205464
205465
205466
205467
205623
205624
212127
212128
212129
212130
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งt
(mm)
ØD
(mm)
Main body Accessory (option): extension rod Outer diameter φD
(mm)
3 Day(s) -3.8511-201 / 511-205Interchangeable washer7
3 Day(s) 0.5mm/.02-511-702 / 511-732 / 511-703 / 511-733 / 511-704 / 511-734Interchangeable washer-
3 Day(s) 1.0mm/.04-511-702 / 511-732 / 511-703 / 511-733 / 511-704 / 511-734Interchangeable washer-
3 Day(s) 1.0mm/.04-511-705 / 511-735 / 511-706 / 511-736Interchangeable washer-
3 Day(s) 2.0mm/.08-511-705 / 511-735 / 511-706 / 511-736Interchangeable washer-
3 Day(s) 3.0mm/.12-511-705 / 511-735 / 511-706 / 511-736Interchangeable washer-
45 Day(s) 4.0mm/.1-511-705 / 511-735 / 511-706 / 511-736Interchangeable washer-
3 Day(s) 5.0mm/.20-511-705 / 511-735 / 511-706 / 511-736Interchangeable washer-
45 Day(s) 6.0mm/.24-511-705 / 511-735 / 511-706 / 511-736Interchangeable washer-
3 Day(s) 0.5mm/.02-511-705 / 511-735 / 511-706 / 511-736Interchangeable washer-
3 Day(s) 0.5mm/.02-511-761 / 511-781Interchangeable washer-
3 Day(s) 1.0mm/.04-511-761 / 511-781Interchangeable washer-
3 Day(s) 0.5mm/.02-511-415 / 511-418 / 511-416 / 511-419 / 511-417 / 511-420Interchangeable washer-
3 Day(s) 1.0mm/.04-511-416 / 511-419 / 511-417 / 511-420Interchangeable washer-
3 Day(s) 2.0mm/.08-511-416 / 511-419 / 511-417 / 511-420Interchangeable washer-
Quote 3.0mm/.12-511-416 / 511-419 / 511-417 / 511-420Interchangeable washer-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)