• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Multi Fin Disc (Zirconia)

Multi Fin Disc (Zirconia)

[Features]
· For grinding and polishing various metals and wood.
· The soft touch achieves safety, high grinding performance, and long service life.
· For Heavy Cutting of Iron and Stainless Steel

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6682211
6682221
6682231
Part NumberVolume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
6 Day(s) or more Z40
6 Day(s) or more Z60
6 Day(s) or more Z80

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Multi-blade disc Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Not applicable Details Type Zirconia Increment 1 pc.
Suitable Code G

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)