• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Single Action Flap Disk (Zirconia)

Single Action Flap Disk (Zirconia)

[Features]
· For grinding and polishing various metals and wood.
· The soft touch achieves safety, high grinding performance, and long service life.
· Clamp nut is unnecessary, making exchange easy. For Heavy Cutting of Iron and Stainless Steel

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6682271
6682281
6682291
Part NumberVolume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
6 Day(s) or more Z40
6 Day(s) or more Z60
6 Day(s) or more Z80

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Multi-blade disc Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) M10
abrasive grain Not applicable Details Type Zirconia Increment 1 pc.
Suitable Code G

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)