• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Nylon Sander

Nylon Sander

[Features]
· For flat and curved surface polishing of metal, wood, and plastic..
· Ideal for rust and paint removal.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6682331
6682341
6682351
6682361
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Details Type Suitable Code
6 Day(s) or more 10015coarseNylon SanderH
6 Day(s) or more 10015Second cutNylon SanderH
6 Day(s) or more 10015ThinNylon SanderH
6 Day(s) or more ---Dedicated pad-

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Non-woven fabric disc abrasive grain Not applicable Increment 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)