• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Polydisc 6682371

Polydisc 6682371

[Features]
· For paint removal or rust removal.
· Does not damage the base material

Part Number

Configured Part Number is shown.

6682371

Part Number
6682371
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Non-woven fabric disc abrasive grain Not applicable Details Type Soft
Increment 1 pc. Suitable Code I

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6682371 in the Polydisc 6682371 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)