• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Hemp Buff Disc 6682381

Hemp Buff Disc 6682381

For polishing prior to mirror-finishing of stainless steel and aluminum.

Part Number

Configured Part Number is shown.

6682381

Part Number
6682381
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Cotton: Hemp Disk abrasive grain Not applicable Increment 1 pc.
Suitable Code J

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6682381 in the Hemp Buff Disc 6682381 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)