• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Waterproof paper

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6610871
6610881
6610891
Part NumberVolume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
Type Compatible Model Application
8 Day(s) or more 120Semi-finishing※SU-6300A・※S-6200For water sanding
8 Day(s) or more 280Finishing※SU-6300A・※S-6200For water sanding
8 Day(s) or more 400Finishing※SU-6300A・※S-6200For water sanding

Loading...

  1. 1

Basic Information

Sheet Type Waterproof paper Usage For sanders Width(mm) 115
Length(mm) 280 Color Black Sales Unit 5 pcs. x 1 Set

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)