• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Polishing Wool

 
Part Number
6612411
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCompatible Model
6 Day(s) or more NS-350M・S-801M・S-801S・※S-3600・※NS-801・※S-801・※YNS-35

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Usage For sanders Width(mm) 93 Length(mm) 228
Color Dark gray Sales Unit Includes 3 sheets

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6612411 in the Polishing Wool series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6612411 ในชุด Polishing Wool

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)