• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Woodwork paper (velcro type, with holes)

Woodwork paper (velcro type, with holes)

For woodworking

[Features]
· Reapply the rubber padding using a Velcro pad.
· Can be used as is for micro stick pads

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6613281
6613521
6613531
6613635
6613645
6613655
6613665
6613675
Part NumberVolume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
Width
(mm)
Length
(mm)
abrasive grain Type Compatible Model Application
8 Day(s) or more 10094186AASemi-finishingNS-350MFor woodworking
8 Day(s) or more 24094186AAFinishingNS-350MFor woodworking
8 Day(s) or more 40094186AAFinishingNS-350MFor woodworking
8 Day(s) or more 10075107AASemi-finishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 8075107AASemi-finishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 12075107AASemi-finishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 24075107AAFinishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 40075107AAFinishingS-555M・S-5000For woodworking

Loading...

  1. 1

Basic Information

Usage For sanders Color Dark gray Sales Unit 5 pcs. x 1 Set

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)