• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Woodwork paper (with holes)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6613685
6613695
6613705
6613715
6613725
Part NumberVolume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
abrasive grain Type Compatible Model Application
8 Day(s) or more 80WASemi-finishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 100WASemi-finishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 120WASemi-finishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 150WAFinishingS-555M・S-5000For woodworking
8 Day(s) or more 180WAFinishingS-555M・S-5000For woodworking

Loading...

  1. 1

Basic Information

Usage For sanders Width(mm) 75 Length(mm) 140
Color Orange Sales Unit 10 sheets / 1 set

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)