• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Velcro Pad (Micro-Stick Type)

Velcro Pad (Micro-Stick Type)

[Specifications]
· Required when using woodworking paper (Velcro type)
· Micro Stick Type

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6075681
6613490
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize
(mm)
Compatible Model
6 Day(s) or more 93×185S-801M・S-801S・※NS-801・※S-801
2 Day(s) or more 74×106S-555M・S-550M・S-5000・※S-550

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Related Item

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)