• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Endless Belt (For Non-Ferrous Metals)

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
6611487
6611497
6611507
6611517
Part NumberVolume DiscountDays to ShipParticle Size
(#)
abrasive grain Type
(Piece)
Compatible Model Application
6 Day(s) or more 60CCCoarse FinishBDS-1000・B-4000TFor non-ferrous metals
6 Day(s) or more 80CCSemi-finishingBDS-1000・B-4000TFor non-ferrous metals
6 Day(s) or more 100CCSemi-finishingBDS-1000・B-4000TFor non-ferrous metals
2 Day(s) or more 120CCFinishingBDS-1000・B-4000TFor non-ferrous metals

Loading...

  1. 1

Basic Information

Tool Used Electrical and pneumatic tools Width(mm) 100 Length(mm) 915
Sales Unit 3 pcs. x 1 Set

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)