• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CORO-TURN SL, Edge Grooving Blade for CoroCut 1/2

 
Part Number
570-32L123F12B040A
570-32L123F12B054A
570-32L123F15B068A
570-32L123F15B090A
570-32L123F15B130A
570-32L123G12B034A
570-32L123G15B042A
570-32L123G15B054A
570-32L123G18B067A
570-32L123G18B090A
570-32L123G18B130A
570-32L123H18B040A
570-32L123H18B052A
570-32L123H18B064A
570-32L123H18B092A
570-32L123H18B132A
570-32L123H18B220A
570-32L123H18B300A
570-32L123J18B040A
570-32L123J18B060A
570-32L123J18B085A
570-32L123J18B120A
570-32L123J18B175A
570-32L123J18B180A
570-32L123K18B040A
570-32L123K18B058A
570-32L123K18B088A
570-32L123K18B168A
570-32L123K18B220A
570-32R123F12B040A
570-32R123F12B054A
570-32R123F15B068A
570-32R123F15B090A
570-32R123F15B130A
570-32R123G12B034A
570-32R123G15B042A
570-32R123G15B054A
570-32R123G18B067A
570-32R123G18B090A
570-32R123G18B130A
570-32R123H18B040A
570-32R123H18B052A
570-32R123H18B064A
570-32R123H18B092A
570-32R123H18B132A
570-32R123H18B220A
570-32R123H18B300A
570-32R123J18B040A
570-32R123J18B060A
570-32R123J18B085A
570-32R123J18B120A
570-32R123J18B175A
570-32R123J18B180A
570-32R123K18B040A
570-32R123K18B058A
570-32R123K18B088A
570-32R123K18B168A
570-32R123K18B220A
570-40L123H18B040A
570-40L123H18B052A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งGroove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Sheet size Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Dimensions d mm
(mm)
Dimensions/f1
(mm)
7 Day(s) or more 2.55612Left-handF1449.35N123F2-0250- CM2403234.4
7 Day(s) or more 2.57012Left-handF1449.35N123F2-0250- CM2543234.4
7 Day(s) or more 2.59815Left-handF1452.35N123F2-0250- CM2683237.4
7 Day(s) or more 2.514015Left-handF1452.35N123F2-0250- CM2903237.4
Quote 2.530015Left-handF1452.35N123F2-0250- CM21303237.4
7 Day(s) or more 34412Left-handG1850.1N123G2-0300- TF2.5343235.1
7 Day(s) or more 36015Left-handG1453.1N123G2-0300- TF3423238.1
7 Day(s) or more 37515Left-handG1453.1N123G2-0300- TF3543238.1
7 Day(s) or more 310018Left-handG1456.1N123G2-0300- TF3673241.1
7 Day(s) or more 316018Left-handG1456.1N123G2-0300- TF3903241.1
7 Day(s) or more 330018Left-handG1456.1N123G2-0300- TF31303241.1
7 Day(s) or more 46018Left-handH1856.1N123H2-0400- TF3403241.1
7 Day(s) or more 47218Left-handH1856.1N123H2-0400- TF3523241.1
7 Day(s) or more 410018Left-handH1856.1N123H2-0400- TF3643241.1
7 Day(s) or more 414018Left-handH1856.1N123H2-0400- TF3923241.1
7 Day(s) or more 423018Left-handH1856.1N123H2-0400- TF31323241.1
7 Day(s) or more 450018Left-handH1856.1N123H2-0400- TF32203241.1
7 Day(s) or more 480018Left-handH1856.1N123H2-0400- TF33003241.1
Quote 57018Left-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.5403241.1
7 Day(s) or more 59518Left-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.5603241.1
Quote 513018Left-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.5853241.1
7 Day(s) or more 518018Left-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.51203241.1
Quote 550018Left-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.51753241.1
7 Day(s) or more 598018Left-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.51803241.1
7 Day(s) or more 67018Left-handK1856.1N123K2-0600- TF4403241.1
Quote 610018Left-handK1856.1N123K2-0600- TF4583241.1
7 Day(s) or more 618018Left-handK1856.1N123K2-0600- TF4883241.1
7 Day(s) or more 640018Left-handK1856.1N123K2-0600- TF41683241.1
7 Day(s) or more 6100018Left-handK1856.1N123K2-0600- TF42203241.1
7 Day(s) or more 2.55612Right-handF1449.35N123F2-0250- CM2403234.4
Quote 2.57012Right-handF1449.35N123F2-0250- CM2543234.4
Quote 2.59815Right-handF1452.35N123F2-0250- CM2683237.4
Quote 2.514015Right-handF1452.35N123F2-0250- CM2903237.4
Quote 2.530015Right-handF1452.35N123F2-0250- CM21303237.4
Quote 34412Right-handG1850.1N123G2-0300- TF2.5343235.1
Quote 36015Right-handG1453.1N123G2-0300- TF3423238.1
Quote 37515Right-handG1453.1N123G2-0300- TF3543238.1
7 Day(s) or more 310018Right-handG1456.1N123G2-0300- TF3673241.1
7 Day(s) or more 316018Right-handG1456.1N123G2-0300- TF3903241.1
Quote 330018Right-handG1456.1N123G2-0300- TF31303241.1
Quote 46018Right-handH1856.1N123H2-0400- TF3403241.1
Quote 47218Right-handH1856.1N123H2-0400- TF3523241.1
7 Day(s) or more 410018Right-handH1856.1N123H2-0400- TF3643241.1
7 Day(s) or more 414018Right-handH1856.1N123H2-0400- TF3923241.1
7 Day(s) or more 423018Right-handH1856.1N123H2-0400- TF31323241.1
7 Day(s) or more 450018Right-handH1856.1N123H2-0400- TF32203241.1
Quote 480018Right-handH1856.1N123H2-0400- TF33003241.1
7 Day(s) or more 57018Right-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.5403241.1
7 Day(s) or more 59518Right-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.5603241.1
7 Day(s) or more 513018Right-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.5853241.1
7 Day(s) or more 518018Right-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.51203241.1
Quote 550018Right-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.51753241.1
7 Day(s) or more 598018Right-handJ1856.1N123J2-0500- TF3.51803241.1
Quote 67018Right-handK1856.1N123K2-0600- TF4403241.1
Quote 610018Right-handK1856.1N123K2-0600- TF4583241.1
Quote 618018Right-handK1856.1N123K2-0600- TF4883241.1
Quote 640018Right-handK1856.1N123K2-0600- TF41683241.1
Quote 6100018Right-handK1856.1N123K2-0600- TF42203241.1
7 Day(s) or more 46018Left-handH1864.1N123H2-0400- TF3403245.1
7 Day(s) or more 47218Left-handH1864.1N123H2-0400- TF3523245.1

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Edge surface grooving / Horizontal feeding Number of corners for tip use 2 Corner Details Type Curve (Inner Winding)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)