• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

EZH-ST Sleeve

EZH-ST Sleeve

Unique EZ adjustment structure and internal lubrication method improve dimensional accuracy and finished surface roughness.

Part Number
EZH01712ST-80
EZH01716ST-100
EZH01719ST-120
EZH01720ST-120
EZH01722ST-135
EZH01725.0ST-135
EZH01725.4ST-120
EZH02012ST-80
EZH02016ST-100
EZH02019ST-120
EZH02020ST-120
EZH02022ST-135
EZH02025.4ST-120
EZH02516ST-100
EZH02519ST-120
EZH02520ST-120
EZH02522ST-135
EZH02525.0ST-135
EZH02525.4ST-120
EZH03012ST-80
EZH03016ST-100
EZH03019ST-120
EZH03020ST-120
EZH03022ST-135
EZH03025.0ST-135
EZH03025.4ST-120
EZH03512ST-80
EZH03516ST-100
EZH03520ST-120
EZH03522ST-135
EZH03525.4ST-120
EZH04012ST-80
EZH04016ST-100
EZH04019ST-120
EZH04020ST-120
EZH04022ST-135
EZH04025.0ST-135
EZH04025.4ST-120
EZH05012ST-80
EZH05016ST-100
EZH05020ST-120
EZH05022ST-135
EZH05025.0ST-135
EZH05025.4ST-120
EZH06012ST-80
EZH06016ST-100
EZH06019ST-120
EZH06020ST-120
EZH06022ST-135
EZH06025.0ST-135
EZH06025.4ST-120
EZH07012ST-80
EZH07016ST-100
EZH07019ST-120
EZH07020ST-120
EZH07022ST-135
EZH07025.4ST-120
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOverall Length L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD3
(mm)
φd1
(mm)
φd2
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Compatible EZ-Type Insert
Quote 80111213161.762081616EZBR…017…
5 Day(s) or more 100151613-1.76168-16EZBR…017…
5 Day(s) or more 1201819.0513-1.76168-16EZBR…017…
Quote 120192013-1.76168-16EZBR…017…
5 Day(s) or more 135212213-1.76168-16EZBR…017…
Quote 135242513-1.76168-16EZBR…017…
6 Day(s) or more 12024.425.413-1.76168-16EZBR…017…
5 Day(s) or more 8011121316262081620EZBR…020…
5 Day(s) or more 100151613-26168-20EZBR…020…
5 Day(s) or more 1201819.0513-26168-20EZBR…020…
5 Day(s) or more 120192013-26168-20EZBR…020…
5 Day(s) or more 135212213-26168-20EZBR…020…
Quote 12024.425.413-26168-20EZBR…020…
5 Day(s) or more 100151613-2.56168-20EZBR…025…EZTR…025
Quote 1201819.0513-2.56168-20EZBR…025…EZTR…025
5 Day(s) or more 120192013-2.56168-20EZBR…025…EZTR…025
Quote 135212213-2.56168-20EZBR…025…EZTR…025
Quote 135242513-2.56168-20EZBR…025…EZTR…025
5 Day(s) or more 12024.425.413-2.56168-20EZBR…025…EZTR…025
4 Day(s) or more 8011121316362081621EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030
3 Day(s) or more 100151613-36168-21EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030
5 Day(s) or more 1201819.0513-36168-21EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030
5 Day(s) or more 120192013-36168-21EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030
Quote 135212213-36168-21EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030
5 Day(s) or more 135242513-36168-21EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030
Quote 12024.425.413-36168-21EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030
5 Day(s) or more 80111213163.562081622EZBR…035…EZTR…035
9 Day(s) or more 100151613-3.56168-22EZBR…035…EZTR…035
5 Day(s) or more 120192013-3.56168-22EZBR…035…EZTR…035
5 Day(s) or more 135212213-3.56168-22EZBR…035…EZTR…035
9 Day(s) or more 12024.425.413-3.56168-22EZBR…035…EZTR…035
3 Day(s) or more 8011121316462081624EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040
Quote 100151613-46168-24EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040
5 Day(s) or more 1201819.0513-46168-24EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040
9 Day(s) or more 120192013-46168-24EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040
9 Day(s) or more 135212213-46168-24EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040
9 Day(s) or more 135242513-46168-24EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040
5 Day(s) or more 12024.425.413-46168-24EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040
5 Day(s) or more 80111216-5620--29EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
3 Day(s) or more 100151616-56---29EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
9 Day(s) or more 120192016-5618 9-29EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
5 Day(s) or more 135212216-5618 9-29EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
5 Day(s) or more 135242516-5618 9-29EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
9 Day(s) or more 12024.425.416-5618 9-29EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
9 Day(s) or more 80111216-6820--31EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
Quote 100151616-68---31EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
6 Day(s) or more 1201819.0516-6818 9-31EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
5 Day(s) or more 120192016-6818 9-31EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
5 Day(s) or more 135212216-6818 9-31EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
3 Day(s) or more 135242516-6818 9-31EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
5 Day(s) or more 12024.425.416-6818 9-31EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
3 Day(s) or more 80111216-7820--33EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
3 Day(s) or more 100151616-78---33EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
Quote 1201819.0516-7818 9-33EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
3 Day(s) or more 120192016-7818 9-33EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
5 Day(s) or more 135212216-7818 9-33EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
5 Day(s) or more 12024.425.416-7818 9-33EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)