• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Round, Positive, with Hole RCGX/RCMX

Part Number
RCGX1003M0-AQ-KW10
RCMX1003M0-CA515
RCMX1003M0-CA525
RCMX1003M0-CA5515
RCMX1003M0-CA5525
RCMX1003M0-CA6525
RCMX1003M0-TN60
RCMX1003M0-TN6020
RCMX1204M0-CA4120
RCMX1204M0-CA4505
RCMX1204M0-CA4515
RCMX1204M0-CA515
RCMX1204M0-CA525
RCMX1204M0-CA5515
RCMX1204M0-CA5525
RCMX1204M0-CA6525
RCMX1204M0-PV7020
RCMX1204M0-TN60
RCMX1204M0-TN6020
Part NumberVolume DiscountDays to Shipwork material Material
4 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyKW10
Quote SteelCA515
4 Day(s) or more SteelCA525
4 Day(s) or more SteelCA5515
Quote SteelCA5525
4 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyCA6525
4 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronTN60
2 Day(s) or more Steel / Stainless SteelTN6020
4 Day(s) or more Cast IronCA4120
6 Day(s) or more Cast IronCA4505
4 Day(s) or more Cast IronCA4515
4 Day(s) or more SteelCA515
4 Day(s) or more SteelCA525
4 Day(s) or more SteelCA5515
4 Day(s) or more SteelCA5525
4 Day(s) or more Stainless Steel / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyCA6525
4 Day(s) or more Steel / Stainless SteelPV7020
4 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronTN60
2 Day(s) or more Steel / Stainless SteelTN6020

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape R (Round) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 9 or more
Breaker Use Medium Cutting Rake angle Positive Selfishly No Preferred Hand
-

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)