• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Triangular Scale for Architects with Graduation

Triangular Scale for Architects with Graduation

A total number type straight ruler with a new design featuring a stepped scale that includes reduction scales frequently used in architectural examinations.
[Features]
· A triangular scale that includes reduction scales frequently used in architectural examinations.
· A stepped scale with easy-to-see 1 mm graduations has been adopted.
· All-number type for rapid reading of values.
· High-precision laser printed graduations.
· Reduction scale: 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/250, 1/300.
[Applications]
· Can be used to measure the actual size of the scale to drawn shapes and figures, and for drafting, reading scaled drawings, etc.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
TSB-15KD
TSB-30KD
Part NumberVolume DiscountDays to ShipThickness
(mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
Mass
(g)
Scale Specification Use Features
2 Day(s) or more 161817015Reduced Scale: 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/250, 1/300For drafting, reading the scale drawingAn easy-to-see step scale with 1 mm increments.
2 Day(s) or more 242732560Reduced Scale: 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/250, 1/300For drafting, reading the scale drawingAn easy-to-see step scale with 1 mm increments.

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material Resin Material Details ABS

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)