• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Piping Direction Identification Sticker 4【10 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
193581
193682
193783
193884
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSize Cord Material Amount Of Content

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 25×200×55×65㎜Adhesive Arrow 81PVC Sticker1 Bag (10 Sheets)

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 20×150×40×53㎜Adhesive Arrow 82PVC Sticker1 Bag (10 Sheets)

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 15×100×30×40㎜Adhesive Arrow 83PVC Sticker1 Bag (10 Sheets)

10 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 10×70×20×25㎜Adhesive Arrow 84PVC Sticker1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Type Magnetic sticker Display Content Color Red
Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)