• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel Wire Rope, Wire 15

Part Number
197070-1
197070-2
197070-3
197070-4
197070-5
197070-6
197070-7
197070-8
197070-9
197070-10
197070-11
197070-12
197070-13
197070-14
197070-15
197070-16
197070-17
197070-18
197070-19
197070-20
197070-21
197070-22
197070-23
197070-24
197070-25
197070-26
197070-27
197070-28
197070-29
197070-30
197070-31
197070-32
197070-33
197070-34
197070-35
197070-36
197070-37
197070-38
197070-39
197070-40
197070-41
197070-42
197070-43
197070-44
197070-45
197070-46
197070-47
197070-48
197070-49
197070-50
197070-51
197070-52
197070-53
197070-54
197070-55
197070-56
197070-57
197070-58
197070-59
197070-60
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Type Material (Main Body) Size
(mm)
Length
(m)
Length per winding
(m)
Amount Of Content
2 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ1-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ2-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ3-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ4-1 pc.
2 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ5-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ6-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ7-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ8-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ9-1 pc.
2 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ10-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ11-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ12-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ13-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ14-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ15-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ16-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ17-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ18-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ19-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ20-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ21-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ22-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ23-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ24-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ25-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ26-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ27-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ28-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ29-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ30-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ31-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ32-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ33-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ34-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ35-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ36-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ37-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ38-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ39-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ40-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ41-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ42-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ43-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ44-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ45-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ46-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ47-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ48-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ49-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ50-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ51-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ52-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ53-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ54-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ55-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ56-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ57-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ58-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ59-1 pc.
5 Day(s) OtherOtherWire Diameter: 0.16φ, Rope Diameter: 1.50φ60-1 pc.

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tensile Strength(kg) 190 Material Details Stainless steel (SUS304) Cord Wire 15A
Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)