• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Slacks 9120

Slacks 9120

[Features]
· Clothing that repels dirt and water and which will dry quickly even after being washed.
· Anti-static material with a soft texture, water-repellent processing, and excellent quick drying functionality.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
9120-10-70
9120-10-73
9120-10-76
9120-10-79
9120-10-82
9120-10-85
9120-10-88
9120-10-91
9120-10-95
9120-10-100
9120-10-105
9120-10-110
9120-10-115
9120-10-120
9120-31-70
9120-31-73
9120-31-76
9120-31-79
9120-31-82
9120-31-85
9120-31-88
9120-31-91
9120-31-95
9120-31-100
9120-31-105
9120-31-110
9120-31-115
9120-31-120
9120-43-70
9120-43-73
9120-43-76
9120-43-79
9120-43-82
9120-43-85
9120-43-88
9120-43-91
9120-43-95
9120-43-100
9120-43-105
9120-43-110
9120-43-115
9120-43-120
9120-60-70
9120-60-73
9120-60-76
9120-60-79
9120-60-82
9120-60-85
9120-60-88
9120-60-91
9120-60-95
9120-60-100
9120-60-105
9120-60-110
9120-60-115
9120-60-120
9120-61-70
9120-61-73
9120-61-76
9120-61-79
Part NumberVolume DiscountDays to ShipColor (Group) Inseam
(cm)
Waist
(cm)
Color Details Mass
(g)
Product Code Amount Of Content
4 Day(s) or more Navy Blue7870CON50049917141387061 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7873CON50049917141387131 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7876CON50049917141387201 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7879CON50049917141387371 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7882CON50049917141387441 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7885CON50049917141387511 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7888CON50049917141387681 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7891CON50049917141387751 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue7895CON50049917141387821 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue76100CON50049917141387991 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue76105CON50049917141147481 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue76110CON50049917141147551 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue76115CON50049917141147621 pc.
4 Day(s) or more Navy Blue76120CON50049917141147791 pc.
4 Day(s) or more White7870Ivory50049917141147931 pc.
4 Day(s) or more White7873Ivory50049917141148091 pc.
4 Day(s) or more White7876Ivory50049917141148161 pc.
4 Day(s) or more White7879Ivory50049917141148231 pc.
4 Day(s) or more White7882Ivory50049917141148301 pc.
4 Day(s) or more White7885Ivory50049917141148471 pc.
4 Day(s) or more White7888Ivory50049917141148541 pc.
4 Day(s) or more White7891Ivory50049917141148611 pc.
4 Day(s) or more White7895Ivory50049917141148781 pc.
4 Day(s) or more White76100Ivory50049917141148921 pc.
4 Day(s) or more White76105Ivory50049917141149081 pc.
4 Day(s) or more White76110Ivory50049917141149151 pc.
4 Day(s) or more White76115Ivory50049917141149221 pc.
4 Day(s) or more White76120Ivory50049917141149391 pc.
4 Day(s) or more Blue7870Blue gray50049917141388051 pc.
4 Day(s) or more Blue7873Blue gray50049917141388121 pc.
4 Day(s) or more Blue7876Blue gray50049917141388291 pc.
4 Day(s) or more Blue7879Blue gray50049917141388361 pc.
4 Day(s) or more Blue7882Blue gray50049917141388431 pc.
2 Day(s) or more Blue7885Blue gray50049917141388501 pc.
4 Day(s) or more Blue7888Blue gray50049917141388671 pc.
4 Day(s) or more Blue7891Blue gray50049917141388741 pc.
4 Day(s) or more Blue7895Blue gray50049917141388811 pc.
4 Day(s) or more Blue76100Blue gray50049917141388981 pc.
4 Day(s) or more Blue76105Blue gray50049917141149601 pc.
4 Day(s) or more Blue76110Blue gray50049917141149771 pc.
4 Day(s) or more Blue76115Blue gray50049917141149841 pc.
4 Day(s) or more Blue76120Blue gray50049917141149911 pc.
4 Day(s) or more Green7870Green50049917141150111 pc.
4 Day(s) or more Green7873Green50049917141150281 pc.
4 Day(s) or more Green7876Green50049917141150351 pc.
4 Day(s) or more Green7879Green50049917141150421 pc.
4 Day(s) or more Green7882Green50049917141150591 pc.
4 Day(s) or more Green7885Green50049917141150661 pc.
4 Day(s) or more Green7888Green50049917141150731 pc.
4 Day(s) or more Green7891Green50049917141150801 pc.
4 Day(s) or more Green7895Green50049917141150971 pc.
4 Day(s) or more Green76100Green50049917141151101 pc.
4 Day(s) or more Green76105Green50049917141151271 pc.
4 Day(s) or more Green76110Green50049917141151341 pc.
4 Day(s) or more Green76115Green50049917141151411 pc.
4 Day(s) or more Green76120Green50049917141151581 pc.
4 Day(s) or more Green7870Moss green50049917141389041 pc.
4 Day(s) or more Green7873Moss green50049917141389111 pc.
4 Day(s) or more Green7876Moss green50049917141389281 pc.
4 Day(s) or more Green7879Moss green50049917141389351 pc.

Loading...

Basic Information

Commodity Classification Pants Season Year Round Specifications For Men
Antistatic material Included JIS Compliant Product Mixing Ratio Polyester 60%, Cotton 40%
Material Soft Twill Texture Twill Amount Of Content 1 pc.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)