• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Shank Drill Long Total Length 200 mm GT100 J603

Straight Shank Drill Long Total Length 200 mm GT100 J603

[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A standard length long coated drill for high-efficiency machining.

PDF

Japanese Only

Part Number
J603-004.000
J603-004.100
J603-004.200
J603-004.300
J603-004.400
J603-004.500
J603-004.600
J603-004.700
J603-004.800
J603-004.900
J603-005.000
J603-005.100
J603-005.200
J603-005.300
J603-005.400
J603-005.500
J603-005.600
J603-005.700
J603-005.800
J603-005.900
J603-006.000
J603-006.100
J603-006.200
J603-006.300
J603-006.400
J603-006.500
J603-006.600
J603-006.700
J603-006.800
J603-006.900
J603-007.000
J603-007.100
J603-007.200
J603-007.300
J603-007.400
J603-007.500
J603-007.600
J603-007.700
J603-007.800
J603-007.900
J603-008.000
J603-008.100
J603-008.200
J603-008.300
J603-008.400
J603-008.500
J603-008.600
J603-008.700
J603-008.800
J603-008.900
J603-009.000
J603-009.100
J603-009.200
J603-009.300
J603-009.400
J603-009.500
J603-009.600
J603-009.700
J603-009.800
J603-009.900
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance Coating Details
5 Day(s) or more 4G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.1G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.2G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.3G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.4G.S.h8h8FIRE
Quote 4.5G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.6G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.7G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.8G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 4.9G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.1G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.2G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.3G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.4G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.5G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.6G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.7G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.8G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 5.9G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.1G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.2G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.3G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.4G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.5G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.6G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.7G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.8G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 6.9G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.1G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.2G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.3G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.4G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.5G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.6G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.7G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.8G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 7.9G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.1G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.2G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.3G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.4G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.5G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.6G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.7G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.8G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 8.9G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.1G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.2G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.3G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.4G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.5G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.6G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.7G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.8G.S.h8h8FIRE
5 Day(s) or more 9.9G.S.h8h8FIRE

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Groove Length l2(mm) 150 work material general steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 200 Shank Type straight shank Coating Y/N Available
Coating Type Other With/without Oil Hole NA tip angle(°) 130

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)