• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Shank Drill Long Total Length 100 mm GT100 J731

Straight Shank Drill Long Total Length 100 mm GT100 J731

[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

PDF

Japanese Only

Part Number
J731-002.000
J731-002.100
J731-002.200
J731-002.300
J731-002.400
J731-002.500
J731-002.600
J731-002.700
J731-002.800
J731-002.900
J731-003.000
J731-003.100
J731-003.200
J731-003.300
J731-003.400
J731-003.500
J731-003.600
J731-003.700
J731-003.800
J731-003.900
J731-004.000
J731-004.100
J731-004.200
J731-004.300
J731-004.400
J731-004.500
J731-004.600
J731-004.700
J731-004.800
J731-004.900
J731-005.000
J731-005.100
J731-005.200
J731-005.300
J731-005.400
J731-005.500
J731-005.600
J731-005.700
J731-005.800
J731-005.900
J731-006.000
J731-006.100
J731-006.200
J731-006.300
J731-006.400
J731-006.500
J731-006.600
J731-006.700
J731-006.800
J731-006.900
J731-007.000
J731-007.100
J731-007.200
J731-007.300
J731-007.400
J731-007.500
J731-007.600
J731-007.700
J731-007.800
J731-007.900
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance
6 Day(s) or more 2G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.1G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.2G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.3G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.4G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.5G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.6G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.7G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.8G.S.h8h7
6 Day(s) or more 2.9G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.1G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.2G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.3G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.4G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.5G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.6G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.7G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.8G.S.h8h7
6 Day(s) or more 3.9G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.1G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.2G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.3G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.4G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.5G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.6G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.7G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.8G.S.h8h7
6 Day(s) or more 4.9G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.1G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.2G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.3G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.4G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.5G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.6G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.7G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.8G.S.h8h7
6 Day(s) or more 5.9G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.1G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.2G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.3G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.4G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.5G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.6G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.7G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.8G.S.h8h7
6 Day(s) or more 6.9G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.1G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.2G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.3G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.4G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.5G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.6G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.7G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.8G.S.h8h7
6 Day(s) or more 7.9G.S.h8h7

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Groove Length l2(mm) 60 work material Cast Iron / Aluminum Tool Material Type Carbide
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type straight shank Coating Y/N NA
With/without Oil Hole NA tip angle(°) 130

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)