• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 คลิก
    MISUMI's Holiday for New Year during 29th December 2019 - 2nd January 2020 click

Straight Shank Drill Long Total Length 200 mm GT100 J693

Straight Shank Drill Long Total Length 200 mm GT100 J693

[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

PDF

Japanese Only

Part Number
J693-003.000
J693-003.100
J693-003.200
J693-003.300
J693-003.400
J693-003.500
J693-003.600
J693-003.700
J693-003.800
J693-003.900
J693-004.000
J693-004.100
J693-004.200
J693-004.300
J693-004.400
J693-004.500
J693-004.600
J693-004.700
J693-004.800
J693-004.900
J693-005.000
J693-005.100
J693-005.200
J693-005.300
J693-005.400
J693-005.500
J693-005.600
J693-005.700
J693-005.800
J693-005.900
J693-006.000
J693-006.100
J693-006.200
J693-006.300
J693-006.400
J693-006.500
J693-006.600
J693-006.700
J693-006.800
J693-006.900
J693-007.000
J693-007.100
J693-007.200
J693-007.300
J693-007.400
J693-007.500
J693-007.600
J693-007.700
J693-007.800
J693-007.900
J693-008.000
J693-008.100
J693-008.200
J693-008.300
J693-008.400
J693-008.500
J693-008.600
J693-008.700
J693-008.800
J693-008.900
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Internal oil supply Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance
4 Day(s) or more 3G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.1G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.2G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.3G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.4G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.5G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.6G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.7G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.8G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 3.9G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.1G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.2G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.3G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.4G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.5G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.6G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.7G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.8G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 4.9G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.1G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.2G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.3G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.4G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.5G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.6G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.7G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.8G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 5.9G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.1G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.2G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.3G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.4G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.5G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.6G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.7G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.8G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 6.9G.S.Availableh8h7
5 Day(s) or more 7G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.1G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.2G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.3G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.4G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.5G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.6G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.7G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.8G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 7.9G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.1G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.2G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.3G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.4G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.5G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.6G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.7G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.8G.S.Availableh8h7
4 Day(s) or more 8.9G.S.Availableh8h7

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Groove Length l2(mm) 150 work material Cast Iron / Aluminum Tool Material Type Carbide
Overall Length L1(mm) 200 Shank Type straight shank Coating Y/N NA
With/without Oil Hole Available

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)