• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Shank Drill 5 × D 3-Flute GS200G 1025

Straight Shank Drill 5 × D 3-Flute GS200G 1025

Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, highly accurate, high-efficiency drilling.

PDF

Japanese Only

Part Number
1025-003.000
1025-003.100
1025-003.200
1025-003.300
1025-003.400
1025-003.500
1025-003.600
1025-003.700
1025-003.800
1025-003.900
1025-004.000
1025-004.100
1025-004.200
1025-004.300
1025-004.500
1025-004.600
1025-004.700
1025-004.800
1025-004.900
1025-005.000
1025-005.100
1025-005.200
1025-005.300
1025-005.400
1025-005.500
1025-005.600
1025-005.700
1025-005.800
1025-005.900
1025-006.000
1025-006.100
1025-006.200
1025-006.300
1025-006.400
1025-006.500
1025-006.600
1025-006.700
1025-006.800
1025-007.000
1025-007.100
1025-007.200
1025-007.300
1025-007.400
1025-007.500
1025-007.600
1025-007.700
1025-007.800
1025-008.000
1025-008.100
1025-008.200
1025-008.300
1025-008.400
1025-008.500
1025-008.700
1025-008.800
1025-009.000
1025-009.100
1025-009.300
1025-009.500
1025-009.600
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance
5 Day(s) or more 32246DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 3.12449DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 3.22449DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 3.32449DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 3.42752DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 3.52752DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 3.62752DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 3.72752DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 3.83055DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 3.93055DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 43055DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 4.13055DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 4.23055DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 4.33258DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 4.53258DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 4.63258DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 4.73258DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 4.83562DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 4.93562DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 53562DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 5.13562DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 5.23562DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 5.33562DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 5.43966DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 5.53966DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 5.63966DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 5.73966DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 5.83966DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 5.93966DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 63966DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 6.14270DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 6.24270DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 6.34270DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 6.44270DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 6.54270DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 6.64270DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 6.74270DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 6.84574DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 74574DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 7.14574DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 7.24574DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 7.34574DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 7.44574DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 7.54574DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 7.64879DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 7.74879DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 7.84879DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 84879DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 8.14879DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 8.24879DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 8.34879DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 8.44879DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 8.54879DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 8.75284DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 8.85284DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 95284DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 9.15284DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 9.35284DIN6539h7h7
5 Day(s) or more 9.55284DIN6539h7h7
6 Day(s) or more 9.65589DIN6539h7h7

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

work material Cast Iron / Aluminum Tool Material Type Carbide Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 3
tip angle(°) 150

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)