• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Shank Drill, Regular Type GU500DZ 5523

Straight Shank Drill, Regular Type GU500DZ 5523

Cobalt high-speed steel drill for general drilling applications.

PDF

Japanese Only

Part Number
5523-001.000
5523-001.100
5523-001.200
5523-001.300
5523-001.400
5523-001.500
5523-001.600
5523-001.700
5523-001.800
5523-001.900
5523-002.000
5523-002.100
5523-002.200
5523-002.300
5523-002.400
5523-002.500
5523-002.600
5523-002.700
5523-002.800
5523-002.900
5523-003.000
5523-003.100
5523-003.200
5523-003.300
5523-003.400
5523-003.500
5523-003.600
5523-003.700
5523-003.800
5523-003.900
5523-004.000
5523-004.100
5523-004.200
5523-004.300
5523-004.400
5523-004.500
5523-004.600
5523-004.700
5523-004.800
5523-004.900
5523-005.000
5523-005.100
5523-005.200
5523-005.300
5523-005.400
5523-005.500
5523-005.600
5523-005.700
5523-005.800
5523-005.900
5523-006.000
5523-006.100
5523-006.200
5523-006.300
5523-006.400
5523-006.500
5523-006.600
5523-006.700
5523-006.800
5523-006.900
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance
4 Day(s) or more 11234G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.11436G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.21638G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.31638G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.41840G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.51840G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.62043G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.72043G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.82246G.S.h8h8
4 Day(s) or more 1.92246G.S.h8h8
4 Day(s) or more 22449G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.12449G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.22753G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.32753G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.43057G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.53057G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.63057G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.73361G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.83361G.S.h8h8
4 Day(s) or more 2.93361G.S.h8h8
4 Day(s) or more 33361G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.13665G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.23665G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.33665G.S.h8h8
3 Day(s) or more 3.43970G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.53970G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.63970G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.73970G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.84375G.S.h8h8
4 Day(s) or more 3.94375G.S.h8h8
4 Day(s) or more 44375G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.14375G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.24375G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.34780G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.44780G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.54780G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.64780G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.74780G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.85286G.S.h8h8
4 Day(s) or more 4.95286G.S.h8h8
4 Day(s) or more 55286G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.15286G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.25286G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.35286G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.45793G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.55793G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.65793G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.75793G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.85793G.S.h8h8
4 Day(s) or more 5.95793G.S.h8h8
4 Day(s) or more 65793G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.163101G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.263101G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.363101G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.463101G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.563101G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.663101G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.763101G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.869109G.S.h8h8
4 Day(s) or more 6.969109G.S.h8h8

Loading...กำลังโหลด …

 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank Coating Y/N NA
With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)