• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

W Wound Grit Condenser Brush

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
CD-121
CD-122
CD-123
CD-124
CD-125
CD-126
CD-127
CD-128
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Material
9 Day(s) or more 10Nylon with Abrasive Grain # 320
2 Day(s) or more 13Nylon with Abrasive Grain # 320
9 Day(s) or more 16Nylon with Abrasive Grain # 320
9 Day(s) or more 19Nylon with Abrasive Grain # 320
9 Day(s) or more 25Nylon with Abrasive Grain # 320
9 Day(s) or more 32Nylon with Abrasive Grain # 320
9 Day(s) or more 38Nylon with Abrasive Grain # 320
9 Day(s) or more 50Nylon with Abrasive Grain # 180

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Torsion Brush Shaft Diameter(mm) 6 Shaft Length 60
Total Length 110

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)