• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pig Hair Condenser Brush

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
CD-1
CD-2
CD-3
CD-4
CD-5
CD-6
CD-7
CD-8
CD-9
CD-10
CD-11
CD-12
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Material Shaft Length Total Length
9 Day(s) or more 62.5Hog hair160250
2 Day(s) or more 103Hog hair185250
9 Day(s) or more 133.5Hog hair180250
9 Day(s) or more 163.5Hog hair180250
9 Day(s) or more 193.5Hog hair180250
9 Day(s) or more 253.5Hog hair180250
9 Day(s) or more 324.5Hog hair195270
9 Day(s) or more 384.5Hog hair195270
9 Day(s) or more 455Hog hair210300
9 Day(s) or more 505Hog hair225300
9 Day(s) or more 655Horse Hair250350
9 Day(s) or more 755Horse Hair250350

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Torsion Brush

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)