• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Brass Tube Brush

Brass Tube Brush

The tube cleaner brush is a powerful pipe cleaner that is attached to the tip of an electric tube cleaner to polish and clean the inside of pipes.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TB-91
TB-92
TB-93
TB-94
TB-95
TB-96
TB-97
TB-98
TB-99
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Total Length
9 Day(s) or more 100.255165
9 Day(s) or more 130.255165
2 Day(s) or more 160.255165
9 Day(s) or more 190.255165
9 Day(s) or more 220.255165
9 Day(s) or more 250.37200
9 Day(s) or more 320.37200
2 Day(s) or more 380.37200
9 Day(s) or more 500.37200

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Torsion Brush Material Brass

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)