• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Nylon Tube Brush

Nylon Tube Brush

The tube cleaner brush is a powerful pipe cleaner that is attached to the tip of an electric tube cleaner to polish and clean the inside of pipes.

Part Number
TB-111
TB-112
TB-113
TB-114
TB-115
TB-116
TB-117
TB-118
TB-119
TB-120
TB-121
TB-122
TB-123
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Total Length
9 Day(s) or more 100.45165
9 Day(s) or more 130.45165
9 Day(s) or more 160.45165
9 Day(s) or more 190.45165
9 Day(s) or more 220.45165
9 Day(s) or more 250.57200
9 Day(s) or more 320.57200
9 Day(s) or more 380.57200
9 Day(s) or more 500.57200
2 Day(s) or more 650.67200
9 Day(s) or more 750.67200
9 Day(s) or more 900.67200
2 Day(s) or more 1000.67200

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Torsion Brush Material Nylon

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)