• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Nylon Tube Brush

Nylon Tube Brush

The tube cleaner brush is a powerful pipe cleaner that is attached to the tip of an electric tube cleaner to polish and clean the inside of pipes.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TB-111
TB-112
TB-113
TB-114
TB-115
TB-116
TB-117
TB-118
TB-119
TB-120
TB-121
TB-122
TB-123
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Total Length
9 Day(s) or more 100.45165
9 Day(s) or more 130.45165
9 Day(s) or more 160.45165
9 Day(s) or more 190.45165
9 Day(s) or more 220.45165
9 Day(s) or more 250.57200
9 Day(s) or more 320.57200
9 Day(s) or more 380.57200
9 Day(s) or more 500.57200
2 Day(s) or more 650.67200
9 Day(s) or more 750.67200
9 Day(s) or more 900.67200
2 Day(s) or more 1000.67200

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Torsion Brush Material Nylon

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)