• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Brass Tube Brush

Brass Tube Brush

The tube cleaner brush is a powerful pipe cleaner that is attached to the tip of an electric tube cleaner to polish and clean the inside of pipes.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
TB-100
TB-101
TB-102
TB-103
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
2 Day(s) or more 650.3
9 Day(s) or more 750.3
9 Day(s) or more 900.35
9 Day(s) or more 1000.35

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Torsion Brush Shaft Diameter(mm) 7 Material Brass
Total Length 200

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)