• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Miniature Stainless Steel Shaft Mounted Wheel Brush

Miniature Stainless Steel Shaft Mounted Wheel Brush

Optimal for rust removal, base polishing of plating coating, removal of coatings, etc., finish of welding locations, deburring of press cutting, cast items, and polishing of metal surfaces.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SMW-232
SMW-233
Part NumberVolume DiscountDays to ShipOuter Diameter
(mm)
Wire Diameter
(mm)
2 Day(s) or more 220.1
9 Day(s) or more 250.15

Loading...

  1. 1

Basic Information

Product Model Wheel Brush Shaft Diameter(mm) 3 Material Stainless Steel
Thickness 6 Bracket Diameter 10 Shaft Length 30

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)